Velkommen til Læringskompagniet

Læringskompagniet gennemfører oplæg, kurser og supervision for faggrupper i Folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Virksomheden har eksisterte i 3 år og bygger på mere end 15 års erfaring med at:

  • Udvikle kompetencer til at tilrettelægge undervisning for unge, når deres forudsætninger for læring er påvirket af psykiske problemer og mistrivsel
  • Arbejde med trivsel og sundhedsfremme i klassefællesskabet
  • Arbejde med sundhedsfremme i skolens og uddannelsens faglige aktiviteter
  • Implementere sundhedsfremme og forebyggelse i skolens kultur og værdier.

Senest er læringskompagniet engageret i digital dannelse og trivsel med særlig fokus på at engagere forældre i unges trivsel og udvikling på sociale medier. Læringskompagniet bygger bro over den digitale generationskløft ved at etablere fokusgrupper blandt forældre og gennemføre workshops med elever. Derved genereres indsigt i både forældre og unges behov og ønsker for, hvordan de sammen kan engagere sig i digital dannelse og trivsel.

Se mere under Referencer