Velkommen til Læringskompagniet

Læringskompagniet arbejder med mental sundhedsfremme og forebyggelse på folkeskoler, ungdomsuddannelser og produktionsskoler. Målgruppen er lærere, underviser og vejledere samt elever og studerende.

Jeg har udviklet projekter, kurser og oplæg, der giver lærere, undervisere og vejledere mulighed for at:

  • Udvikle kompetencer til at tilrettelægge undervisning for unge, når deres forudsætninger for læring er påvirket af psykiske problemer og mistrivsel
  • Arbejde med trivsel og sundhedsfremme i klassefællesskabet
  • Arbejde med sundhedsfremme i skolens og uddannelsens faglige aktiviteter
  • Implementere sundhedsfremme og forebyggelse i skolens kultur og værdier.